O FIRMIE

  TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE
Opis technologii - wprowadzenie
Kraking statyczny rurami żeliwnymi sferoidalnymi
Kraking statyczny sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych
Mikrotuneling z przewiertem kierunkowym
Przecisk za pomocą rur stalowych
Kraking statyczny rurami PE
Relining ciasnopasowany rurami PE

  USŁUGI

  REFERENCJE

  SPRZĘT

  KONTAKT

 
 

 Od 2006 roku firma zaczęła inwestować w technologie i sprzęt do bezwykopowej renowacji kanałów. Krok ten podyktowany był analizą uwarunkowań technicznych, środowiskowych i społecznych wymiany rurociągów.

     W zdecydowanej większości przypadków przewody są ułożone bezpośrednio w gruncie pod nawierzchniami ulic tworząc podziemny pas infrastruktury sieciowej. Duża liczba przewodów w przypadku stosowania metod wymagających realizacji wykopów jest przyczyną utrudnień podczas modernizacji istniejących sieci, a lokalizacja przewodów pod ulicami zakłóca funkcjonowanie miasta, głównie handlu i komunikacji. Właśnie te zakłócenia generują tak zwane koszty społeczne, na które w coraz większym stopniu organizatorzy przetargów komunalnych zwracają uwagę.

     Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu firma PPUH MARK poszerzyła swoją ofertę o bezwykopową metodę renowacji kanałów zwaną krakingiem (berstliningiem) statycznym.

     Ma ona zastosowanie zawsze wtedy, gdy zniszczona jest statyka starego rurociągu lub gdy pozostałe metody renowacji są zbyt drogie bądź niemożliwe do wykonania.

     Polega ona na przeciąganiu przez istniejący rurociąg specjalnego typu głowicy rozkruszającej przewód od środka ( w przypadku przewodów z materiałów kruchych tj. nieuzbrojony beton, kamionka, żeliwo szare, azbest ) lub rozcinaniu go nożem rolkowym ( w przypadku rur stalowych, z żeliwa sferoidalnego lub tworzyw sztucznych ).

     W trakcie przeciągania głowicy kruszącej, zniszczone lub rozcięte fragmenty starego rurociągu wraz z otaczającym gruntem są rozpychane na boki, a w utworzoną w ten sposób wolną przestrzeń wprowadzana jest nowa rura. Nowy przewód ciągniony za głowicą może być wykonany jako zgrzewana doczołowo rura PE, łączona na zatrzask rura z żeliwa sferoidalnego lub krótki moduł PP podawany ze studni i wzajemnie ze sobą łączony na uszczelkę systemem spinającym podczas realizacji prac.

     Metoda krakingu jako jedyna ze stosowanych obecnie renowacyjnych technik bezwykopowych umożliwia poszerzenie starego kanału w sprzyjających warunkach i odpowiednim sprzęcie nawet o trzy dymensje i niszczenie starych rur o średnicach do fi 800 mm. Likwiduje też w znaczącym stopniu ( przy większych poszerzeniach ) przeciwspadki ( w przypadku ich występowania na trasie starego kanału ). Takie możliwości, unikatowe w skali kraju posiada firma PPUH MARK

     Wymiana odcinka rurociągu w technologii berstliningu wymaga wykonania dwóch punktowych wykopów. Początkowego zwanego też startowym, przez który zgrzewany (lub łączony w inny sposób ) odcinek przewodu jest wciągany do wnętrza starego rurociągu oraz wykopu końcowego przeznaczonego do instalacji lawety z siłownikami hydraulicznymi. Rozstawy wykopów osiągają średnio 100 – 150 m.

     Pierwszy etap prac polega na wyprowadzeniu z wykopu, za pomocą lawety i stacji roboczej żerdzi do starego przewodu i doprowadzeniu ich do wykopu startowego. Drugi etap to zainstalowanie na końcu przepchniętego przewodu żerdziowego głowicy kruszącej lub noża tnącego, głowicy poszerzającej oraz nowej rury. W trzecim etapie występuje statyczne wciąganie nowej rury do wykopu końcowego z jednoczesnym niszczeniem starego rurociągu.

     Techniki bezwykopowej renowacji sieci podziemnych znajdują coraz szersze zastosowanie dzięki niezaprzeczalnym zaletom. Są to:

  • prowadzenie nowej rury trasą starego kanału,
  • ograniczenie prac wykopowych do wykopów punktowych,
  • możliwość prowadzenia prac w tempie 100 – 150 m na dzień roboczy,
  • brak konieczności czyszczenia starego kanału przed jego wymianą,
  • minimalizacja kosztów społecznych,
  • zmniejszenie kosztów zajęcia pasa drogowego,
  • w znacznym stopniu wyeliminowanie transportu i składowania depozytu (kawałki zniszczonej rury pozostają w gruncie).

 

 

POLECAJĄC USŁUGI NASZEJ FIRMY
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

 

 

O FIRMIE | TECHNOLOGIA BEYWZKOPOWA | USŁGI | REFERENCJE | KONTAKT
Copyright © Rutcom 2009